Maak via onder- staande button eenvoudig online
een afspraak. Afspraak maken
Afspraak maken

Procedures

De VWK biedt alle moderne operatietechnieken op het gebied van de chirurgie van gezelschapsdieren, aan en beschikt over een zeer ruime ervaring hierin. Uiteraard ligt ook de diagnostiek van de betreffende aandoeningen binnen onze expertise.

Heup: chirurgie van HD middels double (triple) pelvic osteotomy DPO/TPO), totale heupprothese (gecementeerd, ongecementeerd, hybride, micro- en nanohip voor kleine honden en katten), kophalsresectie, caput/collum fxx

Knie: VKB letsel chirurgie middels imbricatie, Flo, TightRope, TTA, TPLO, CCWO, patellaluxatie, fxx, total knee, patellar groove prosthesis, correctieve osteotomieen, arthroscopische behandeling van secundair meniscus letsel

Tarsus: OC(D), pantarsale- of lage tarsale arthrodese (PCA/partCA), fx en luxaties

Schouder: (arthroscopische) behandeling van OC(D), bicepspeeslijden, schouderinstabiliteit

Elleboog: (arthroscopische) behandeling van ED (LPC, OC(D), LPA, UME, IC, IOHC, (humeruscondyl)fxx , proximal abducting osteotomy (PAUL)

Carpus: partiele (lage) arthrodese, pancarpale arthrodese, fxx

Digg: excisie arthroplastiek, fxx
Prothese-chirurgie is een van de aandachtsgebieden van de VWK. Naast de ongecementeerde, gecementeerde, en hybride totale heupprothese, bieden wij ook de micro- en nano-hip voor kleine dieren aan. Als een van de zeer weinigen bieden wij de totale knie-prothese. Ook de patellar-groove prothese doen wij.
Hoofdzakelijk via interne locking-plaat systemen (Synthes LCP, SOP), daar waar mogelijk volgens MIPO techniek: minimally invasive plate osteoesynthesis, soms als externe skeletfixatie: lineair, hybride, of ring (Ilizarov)fixatie.
Veelal mbv interne (locking)plaat fixatie (LCP, SOP), maar soms ook mbv externe skeletfixatie: lineair, hybride, of ring (Ilizarov)fixatie
Zowel MI(P)O: minimally invasive (plate) osteosynthesis bij fractuurchirurgie, als de arthroscopie bij de gewrichtschirurgie; laatste bij schouder- en elleboogproblematiek, maar bv ook bij secundair meniscusletsel
Veelal decompressie chirurgie (ventrale decompressie en hemilaminectomie bij halshernia’s, hemilaminectomie bij thoracolumbale hernia’s, dorsale laminectomie bij lumbosacrale hernia’s), fenestraties, maar ook spondylodesis bij bv wervelkolomfracturen, dislocaties of instabiliteiten
Thorax-chirurgie: onder meer PDAB, tumorchirurgie

Abdominale chirurgie: bijniertumoren, maagdarmchirurgie, urogenitale ingrepen

• Perineale chirurgie: h. perinealis

KNO: BOS (brachycephaal obstructief syndroom) middels neusvleugel- en palatum correctie, TECA (totale ar canal ablatio), poliepen, bullectomie, CA’s neusholte

Larynxparalyse