Maak via onder- staande button eenvoudig online
een afspraak. Afspraak maken
Afspraak maken

Contact

Heeft u een dringende (hulp)vraag buiten onze reguliere openingsuren, maakt u dan gebruik van onze email.
Die wordt nagenoeg altijd zeer snel bekeken en beantwoord (ook buiten kantooruren).

Vermeld bij uw email altijd de reden waarom u het bericht stuurt, zonder te refereren aan een evt eerder gevoerd telefoongesprek (email en telefoon worden veelal niet door dezelfde persoon beantwoord). Dus heeft u een vraag, vermeld die in de email. Stuurt u ons informatie vooruitlopend op een consult bij ons, zet dat alstublieft in uw bericht.

Telefonisch overleg is buiten reguliere tijden niet altijd mogelijk, whatsapp contact is altijd langzamer dan email.

Wij kiezen er nadrukkelijk voor om inkomende telefoongesprekken te laten beantwoorden door terzake deskundige paraveterinairen en maken derhalve geen gebruik van een telefonist(e).  Dit kan in sommige gevallen betekenen dat uw oproep niet direct beantwoord kan worden.

Contact gegevens

De Verwijskliniek
Laan van Hildernisse Noord 8
4617 AE Bergen op Zoom

0164 657 675
06 23462861 (uitsluitend voor Whatsapp of sms)

www.deverwijskliniek.nl
info@deverwijskliniek.nl


Maandag
08:30 - 18:00
Dinsdag
08:30 - 18:00
Woensdag
08:30 - 18:00
Donderdag
08:30 - 18:00
Vrijdag
08:30 - 18:00